رقص زباله- زباله-شهر فومن-شهرداری Archives - صفیر گیلان
رقص زباله در شهر فومن 02 اسفند 1399
فرهنگ از شعار تا عمل

رقص زباله در شهر فومن

فرهنگ نظافت کجاست،ایا اصلا ما می خواهیم شهرمان پاکیزه باشد،اگر پس از پایان ساعت کاری که برای هر مغازه دار متفاوت است جلوی مغازه خود را جارو کند و زباله خود را فردای روز بعد به کارگر شهرداری تحویل دهد شهر چقدر پاک و تمیز میماند.