رمز ارز،شرکت توزیع برق،کشف،توزیع برق گیلان، غیر مجاز، Archives - صفیر گیلان
بیش از ۵ هزار دستگاه رمز ارز غیر مجاز تاکنون کشف و جمع آوری شد 15 شهریور 1400
با پیگیری مستمر بازرسان شرکت توزیع برق گیلان

بیش از ۵ هزار دستگاه رمز ارز غیر مجاز تاکنون کشف و جمع آوری شد

صفیر گیلان؛تاکنون بیش از ۵ هزار دستگاه رمز ارز غیر مجاز کشف و جمع آوری شدگیل ابراز _ شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در کنار همکاری مجدانه نیروی انتظامی و استفاده از ظرفیت عظیم مردمی با اجرای برنامه ای ویژه ای از تصمیم جدی این شرکت در مبارزه علیه سودجویی غیر قانونی از محل یارانه ها از طریق کشف و شناسایی مراکز غیر مجاز رمز ارز دیجیتال خبر داد.