رنگ قرمز، کرونا،رنگ قرمز کرونا به گیلان،ماسک Archives - صفیر گیلان
رنگ قرمز کرونا به گیلان بازگشت 13 بهمن 1400
بر اساس ارزیابی ترم افزار ماسک،

رنگ قرمز کرونا به گیلان بازگشت

صفیر گیلان؛بر اساس ارزیابی ترم افزار ماسک در کمتر از یک روز رنگ زرد از نقشه کرونایی گیلان محو شد، شهرستان های نارنجی بیشتر و رنگ قرمز بار دیگر در رنگ بندی کرونایی استان ظاهر شد.