رهاسازی آب سد سفید رود، کانال آب بر فومنات،سد سفید رود، شرکت آب منطقه ای گیلان، نوبت بندی آب Archives - صفیر گیلان
رهاسازی آب سد سفید رود ۲ روز زودتر از موعد مقرر انجام می شود 10 اردیبهشت 1401
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان گفت:

رهاسازی آب سد سفید رود ۲ روز زودتر از موعد مقرر انجام می شود

صفیر گیلان؛مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان گفت: بر اساس درخواست های کشاورزان زحمتکش گیلانی ، پایش شرایط آب و هوایی ، منابع آبی ، برابر دستور استاندار گیلان ، رها سازی آب سد سفید رود و برنامه آبگذاری کانالهای آبیاری ۲ روز زودتر از موعد مقرر انجام می گردد.