رها کنیم،شهردار رشت،شورای شهر رشت،تاج شهرستانی،خبرنگاران،رودخانه ، Archives - صفیر گیلان
لفظ را رها کنیم معنی را دریابیم،تاج شهرستانی و رودخانه ، پودخانه 23 مرداد 1401
✍یادداشت از: نسرین عشقی

لفظ را رها کنیم معنی را دریابیم،تاج شهرستانی و رودخانه ، پودخانه

صفیر گیلان؛لفظ را رها کنیم معنی را دریابیم، گیریم از پس رودخانه، پودخانه هم گفته شد؛ اصل کلام حق بود

🔹️ما فعالان رسانه ایم. یاد بگیریم مدیران را با نیات و کردارشان قضاوت کنیم
نه با کلمه