رهبر معظم انقلاب،خطبه‌هاینماز، نماز عید سعید فطر،روزه خواری،مردم و مسئولان Archives - صفیر گیلان
نظام جمهوری در مقابل هنجارشکنی دینی مسئولیت دارد و نباید مسئولین و مردم کوتاهی کنیم 22 فروردین 1403
رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید سعید فطر،

نظام جمهوری در مقابل هنجارشکنی دینی مسئولیت دارد و نباید مسئولین و مردم کوتاهی کنیم

رهبر انقلاب فرمودند:البته امسال گزارشاتی به بنده دادند درباره تظاهر به روزه‌خواری در برخی معابر؛ یقینا نظام جمهوری اسلامی در صدد آن نیست کسانی را به زور وادار به دینداری کند، اما در مقابل هنجارشکنی دینی هم مسئولیت دارد و نباید مسئولین و مردم کوتاهی کنیم و آمرین به معروف و ناهین از منکر به وظیفه خود عمل