روابط عمومی، مخابرات منطقه گیلان،امر به معروف و ن ی از منکر Archives - صفیر گیلان
مخابرات منطقه گیلان دستگاه برتر استان در زمینه امربه معروف و نهی از منکر معرفی شد 25 اردیبهشت 1403
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان

مخابرات منطقه گیلان دستگاه برتر استان در زمینه امربه معروف و نهی از منکر معرفی شد

صفیرگیلان/بر اساس ارزیابی های ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان ، مخابرات منطقه گیلان در بین دستگاه های اجرایی استان عنوان دستگاه برتر در زمینه فریضتین امر به معروف و نهی از منکر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.