روابط عمومی ،شرکت برق منطقه ای گیلان ، جهت کسب عنوان برتر ،دریافت لوح ، Archives - صفیر گیلان
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان شایسته دریافت لوح برتر شد 16 بهمن 1402
با تقدیم لوح برتر از سوی مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو:

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان شایسته دریافت لوح برتر شد

از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان به جهت کسب عنوان برتر و دریافت لوح ، قدردانی شد.