روابط عمومی ،صفیر گیلان،دوره آموزشی،فرهنگ سازی،اطلاع رسانی،یمه های اجتماعی Archives - صفیر گیلان
ایجاد احساس ضرورت و اهمیت بیمه های اجتماعی باید در جامعه نهادینه شود /اطلاع رسانی وفرهنگ سازی هدف اصلی روابط عمومی ها 01 بهمن 1396

ایجاد احساس ضرورت و اهمیت بیمه های اجتماعی باید در جامعه نهادینه شود /اطلاع رسانی وفرهنگ سازی هدف اصلی روابط عمومی ها

  صفیر گیلان؛جمیل حق پرست مدیرکل استان در این دوره آموزشی تامین اجتماعی را سازمانی تاثیرگذار و مردم دار برشمرده و اذعان داشت : واقعیت این است که ما نتوانسته ایم با ابزارهای محدود و جامعه متنوع هدف خود ، سازمان را به خوبی معرفی نمائیم و در این زمینه باید با برنامه تر عمل […]