روابط عمومی برق منطقه ای گیلان،اخبار گیلان،برق منطقه ای Archives - صفیر گیلان
روابط عمومی برق منطقه ای گیلان موفق به دریافت عنوان برتر در حوزه تولید محتوای شاخص شد 22 اسفند 1402
با تقدیم لوح برتر از سوی مدیرعامل شرکت توانیر و معاون برق و انرژی وزارت نیرو:

روابط عمومی برق منطقه ای گیلان موفق به دریافت عنوان برتر در حوزه تولید محتوای شاخص شد

از رضا احمدی مدیر روابط عمومی برق منطقه ای گیلان به موجب کسب عنوان شرکت برتر در حوزه تولید محتوای شاخص قدردانی شد.