روابط عمومی منطقه آزاد انزلی،سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی،مدیر روابط عمومی منطقه آزاد انزلی،منطقه آزاد انزلی،مهدی کاظمیان،نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی Archives - صفیر گیلان
دریافت نشان برتر در حوزه “رسانه و روابط عمومی” توسط مدیریت روابط عمومی منطقه آزاد انزلی 31 تیر 1402
در آیین اختتامیه نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد؛

دریافت نشان برتر در حوزه “رسانه و روابط عمومی” توسط مدیریت روابط عمومی منطقه آزاد انزلی

در اختتامیه نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری مناطق آزاد، مدیر روابط عمومی منطقه آزاد انزلی عنوان برتر بخش”رسانه و روابط عمومی”مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را از آن خود کرد.