روحانی نژاد،مسکن،حفظ آثار و ابنیه تاریخی،بنیاد مسکن ،مساجد، Archives - صفیر گیلان
روحانی نژاد؛حفظ آثار و ابنیه تاریخی ضروری است 03 تیر 1400
در بازدید از مساجد صفی و آقا سید ابراهیم«اردبیلیان» بازار رشت

روحانی نژاد؛حفظ آثار و ابنیه تاریخی ضروری است

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن کشور اضافه کرد : با توجه به قدمت این مساجد حفظ و نگهداری آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است …