رودخانه زرجوب،حامد بشردانش، شهر رشت، لایروبی Archives - صفیر گیلان
بستر رودخانه زرجوب در محدوده شهر رشت، لایروبی و روان‌سازی شد+ تصاویر 26 بهمن 1401
به همت حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری رشت

بستر رودخانه زرجوب در محدوده شهر رشت، لایروبی و روان‌سازی شد+ تصاویر

حامد بشردانش معاونت خدمات شهری شهرداری رشت گفت: با اجرای صورت گرفته در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری، رودخانه زرجوب در محدوده شهری که بعلت‌عدم تسطیح مسیر با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود، مورد بسترسازی و گشایش مسیر قرار گرفت.