روز جهانی ماما ، ماما ، مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) رشت،علوم پزشکی Archives - صفیر گیلان
از ماماهای مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) رشت تقدیر شد 16 اردیبهشت 1401
به مناسبت روز جهانی ماما به انجام رسید؛

از ماماهای مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) رشت تقدیر شد

به مناسبت روز جهانی ماما ، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از ماماهای مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) رشت تقدیر کرد.