روز خبرنگار،خانه مطبوعات گیلان، روزنامه Archives - صفیر گیلان
فعالان رسانه ای منافع ملی را بر هر اولویت دیگر از جمله آ زادی شخصی و حرفه ای ترجیح دهند/ آ زادی رسانه ها از ارزش هایی است که در پرتو انقلاب و به برکت خون شهدا بدست امده است/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با نگاه تحول و تغییر درحوزه رسانه  عامل زایش خبرنگاران پر ادعا و پر قدرت /خانه مطبوعات تلاش کند تا شاهد نشریات زرد به جای نشریات عامه پسند در استان نباشیم 16 مرداد 1396

فعالان رسانه ای منافع ملی را بر هر اولویت دیگر از جمله آ زادی شخصی و حرفه ای ترجیح دهند/ آ زادی رسانه ها از ارزش هایی است که در پرتو انقلاب و به برکت خون شهدا بدست امده است/ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با نگاه تحول و تغییر درحوزه رسانه عامل زایش خبرنگاران پر ادعا و پر قدرت /خانه مطبوعات تلاش کند تا شاهد نشریات زرد به جای نشریات عامه پسند در استان نباشیم

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛ همه می دانیم که مطبوعات  و رسانه در واقع در جهت ارتقای هرم اگاهی بخشی و دانش عمومی در جامعه نقش مهم دارد و در ترویج ارزشهای دینی و اخلاقی و زمینه ساز اهداف قانون اساسی است. شاید بر کسی پوشیده نباشد که تحقق و توسعه وحدت ملی بدون حضور […]