روز درختکاری،منابع طبیعی و آبخیزداری،ستادفرماندهی نیروی انتظامی،در مرکزیادگیری ولی عصر گشت رودخان ،فرهنگیان،فرماندار فومن Archives - صفیر گیلان
حضور فرماندار،فرمانده انتظامی شهرستان فومن با نیروهای انتظامی  و فرهنگیان مرکز یادگیری ولی عصر گشت رودخان درمراسم درخت کاری 19 اسفند 1395

حضور فرماندار،فرمانده انتظامی شهرستان فومن با نیروهای انتظامی و فرهنگیان مرکز یادگیری ولی عصر گشت رودخان درمراسم درخت کاری

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان ،همزمان باهفته منابع طبیعی و روز درختکاری اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان فومن توانست نهالهایی را در سطح ادارات و مدارس و نهادهای دولتی و همچنین در سطح روستاها با همکاری دهیاران برای حفط جنگلها  و فضای سبز داشته باشد. امروز همچنین درهفته منابع طبیعی درستادفرماندهی نیروی انتظامی باحضورفرمانده نیروی […]