رکورد جوجه ریزی، جهاد کشاورزی،معاون امور دامی سازمان جهاد کشاورزی گیلان، Archives - صفیر گیلان
رکورد جوجه ریزی در گیلان شکسته شد 13 تیر 1401
معاون امور دامی سازمان جهاد کشاورزی گیلان

رکورد جوجه ریزی در گیلان شکسته شد

معاون امور دامی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: تولید سالانه مرغ از ۲۱۰ هزار تن به ۲۳۰ هزار تن افزایش یافت.