رییس اداره چای شهرستان فومن،محمد جعفرپور، برگ سبز،چای،خانوار، چایکار فعال، افرایش بها برگ سبز چای Archives - صفیر گیلان
وجود ۵ هزار و ۸۰۰ خانوار چایکار فعال در شهرستان/ افرایش بها برگ سبز چای 29 اردیبهشت 1403
رئیس اداره چای فومن خبر داد:

وجود ۵ هزار و ۸۰۰ خانوار چایکار فعال در شهرستان/ افرایش بها برگ سبز چای

صفیرگیلان/رئیس اداره چای شهرستان فومن تعداد چای کاران فعال شهرستان را  ۵هزارو ۸۰۰ خانوار خواند و گفت:سطح زیر کشت باغات شهرستان ۲۲۰۰ هکتار  است