رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،نشست ،دانشجویان، خوابگاه پسرانه، ارشاد Archives - صفیر گیلان
نشست صمیمی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با دانشجویان خوابگاه پسرانه ارشاد برگزار شد 06 اردیبهشت 1401
با تاکید بر تشکیل شورای مشورتی دانشجویان،

نشست صمیمی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با دانشجویان خوابگاه پسرانه ارشاد برگزار شد

صفیر گیلان؛رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان طی نشست صمیمی با دانشجویان خوابگاه پسرانه ارشاد مسایل و مشکلات آنها را مورد بررسی قرار داد.