رییس دستگاه قضا، پیمانکار قلعه رودخان، تنهایی،منطقه گردشگری،فومن Archives - صفیر گیلان
پیمانکار متخلف طرح گردشگری قلعه رودخان فومن برکنار شد 21 اسفند 1400
با دستور رییس دستگاه قضا،

پیمانکار متخلف طرح گردشگری قلعه رودخان فومن برکنار شد

صفیر گیلان؛کل دادگستری گیلان: پیمانکار قلعه رودخان فومن به دلیل تخلف‌های زیاد برکنار شد.