رییس کل دادگستری، تخلفات،مفاسد اقتصادی،صفیر گیلان،سیاوش پور Archives - صفیر گیلان
رسیدگی دقیق و سریع پرونده های مفاسد اقتصادی و به نتیجه رساندن آنها، موجب احساس امنیت بیشتر مردم می شود /صدور آراء مستحکم، پاسخ دستگاه قضایی به تمام نقدهای غیرمنصفانه است 07 دی 1396

رسیدگی دقیق و سریع پرونده های مفاسد اقتصادی و به نتیجه رساندن آنها، موجب احساس امنیت بیشتر مردم می شود /صدور آراء مستحکم، پاسخ دستگاه قضایی به تمام نقدهای غیرمنصفانه است

   صفیر گیلان؛رییس کل دادگستری استان گیلان گفت: رسیدگی دقیق و سریع پرونده های مهم از جمله مفاسد اقتصادی و به نتیجه رساندن آنها، موجب احساس امنیت بیشتر مردم می شود و از همین رو مهم ترین سهم دستگاه قضایی در روند توسعه استان و همراهی با تمام نهادهای قضایی و اجرایی در کاهش مشکلات […]