رییس کل دادگستری گیلان،تغییر کاربری ، ساخت و ساز های غیر مجاز، مسائل زیست محیطی ، پسماند ،استان گیلان Archives - صفیر گیلان
تغییر کاربری ، ساخت و ساز های غیر مجاز، مسائل زیست محیطی و پسماند از معضلات بزرگ استان گیلان است 19 فروردین 1403
دیدار رییس کل دادگستری گیلان با مدیر کل دیوان محاسبات ،

تغییر کاربری ، ساخت و ساز های غیر مجاز، مسائل زیست محیطی و پسماند از معضلات بزرگ استان گیلان است

رئیس شورای قضایی استان تغییر کاربری و ساخت و ساز های غیر مجاز، مسائل زیست محیطی و پسماند را از معضلات بزرگ استان گیلان برشمرد و اظهار داشت: اجرای احکام تغییرکاربری های غیر مجاز و قلع و قمع چنین سازه هایی باید سریعا اعمال شود تا دست تعرض سودجویان از اراضی کشاورزی و باغی کوتاه گردد.