زباله،تفکیک زباله،علی مقصودی،شهروندان،خرید زباله تر،خرید زباله تر خشک Archives - صفیر گیلان
تفکیک زباله با خرید زباله تر و خشک از شهروندان 19 خرداد 1401
شهردار آستانه اشرفیه در نشست خبری ؛

تفکیک زباله با خرید زباله تر و خشک از شهروندان

خریداری زباله تر از شهروندان برای اولین بار در ایران توسط شهرداری آستانه اشرفیه اجرایی می شود.