زباله گردی،تهدید،شاهین علیزاده،سلامت،شهرداران، باکس مکانیزه،کارگران خدمات شهری،معاون عمرانی فرمانداری فومن،محیط زیست Archives - صفیر گیلان
زباله گردی، تهدیدی برای سلامت جامعه/شهرداران باکس مکانیزه را در محل ها جانمایی کنند/تجهیز کارگران خدمات شهری فومن،ماسوله و ماکلوان به پوشش بهداشتی 12 بهمن 1399
معاون عمرانی فرمانداری فومن تاکید کرد؛

زباله گردی، تهدیدی برای سلامت جامعه/شهرداران باکس مکانیزه را در محل ها جانمایی کنند/تجهیز کارگران خدمات شهری فومن،ماسوله و ماکلوان به پوشش بهداشتی

معاون عمرانی فرمانداری فومن به فراوانی فعالیت زباله گردها اشاره و افزود: زباله گردی آثار و عواقب ناخوشایندی را  در حوزه سلامت با خود به همراه دارد  گفت: