زبان گیلکی ،پیشکسوتان شعر،نظر خواه علیسرایی Archives - صفیر گیلان
شاعر گیلانی و خوانش شعر گیلکی در پنجمین همایش جهانی شعر 09 آذر 1402
زبان گیلکی زنده در میان زبان های دنیا ،

شاعر گیلانی و خوانش شعر گیلکی در پنجمین همایش جهانی شعر

نظرخواه با شعرخوانی در پنجمین همایش جهانی شعر با بیان اینکه با قرائت شعرهایم به زبان گیلکی در بین سایر زبان ها نشان می دهم که در کنار سایر زبان های زنده دنیا، زبان گیلکی هم وجود دارد گفت: مردمی هستند که به این زبان تکلم می کنند و آثار زیادی به زبان گیلکی چاپ و نشر می شود.