زلزله،زلزله رودبار،کشته،زخمی،رودبار،زلزله رودبار و منجیل Archives - صفیر گیلان
گرامی باد یاد و خاطره مرگبارترین زلزله حهان، زلزله رودبار-منجیل در سال ۱۳۶۹ 01 تیر 1402
با بیش از ۳۵ هزار کشته،

گرامی باد یاد و خاطره مرگبارترین زلزله حهان، زلزله رودبار-منجیل در سال ۱۳۶۹

زلزله رودبار و منجیل جز ۱۰ زلزله بزرگ جهان بود که دل جهان را بدرود اورد