زمین خواری Archives - صفیر گیلان
زمین خواری آقای معاون سابق و همسرش در گیلان، کار دستشان داد 16 شهریور 1399

زمین خواری آقای معاون سابق و همسرش در گیلان، کار دستشان داد

صفیر گیلان؛در ادامه رویکرد مبارزه با فساد حاکمیت، یکی از معاونین سابق فرماندار در استان گیلان بازداشت شد. یکی از معاونین سابق فرماندار در استان گیلان که نسبت به جعل و سندسازی زمینها با مالکیت دولتی و خصوصی اقدام کرده بود، به تازگی بازداشت شد. درحالیکه گفته شده این فرد به تازگی بازنشسته شده است […]