زمین ورزشی، شورا،آب آسیاب،سید مجتبی خدمت بین دانا،رئیس شورای اسلامی شهرستان رشت Archives - صفیر گیلان
زمین ورزشی پارک آب آسیاب افتتاح شد 08 شهریور 1401
در ششمین روز از هفته دولت؛

زمین ورزشی پارک آب آسیاب افتتاح شد

با حضور سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت و اعضای شورای اسلامی شهر زمین ورزشی پارک آب آسیاب افتتاح شد.