زن،زندگی،آزادی،ایرانی اسلامی،حجاب،حجاب برتر دکتر ارسلان سالاری،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،عضو هیات علمی دانشگاه، زنان،چادر،تقدیر،قلب،خانه و خانواده Archives - صفیر گیلان
زن ،زندگی،آزادی با چاشنی ایرانی اسلامی 12 مهر 1401
بانوی گیلانی در یک حرکت نشان داد،

زن ،زندگی،آزادی با چاشنی ایرانی اسلامی

امروز حضور یک زن و یک مادر و یک  خانم محجبه که از اساتید دانشگاه  و عضو هیئت علمی هستند نشان داد که اسلام جایگاه زن را ارج نهاده و دست زنان در جامعه ایرانی و اسلامی باز است تا جایی که در یک مراسم زن همسرش را در آغوش گرفته و با تقدیم گل و بوسه از زحماتش برای خانواده و جامعه در طول خدمت تقدیر می کند