زنان خانه دار ، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان،بی بدیل،تدبیر منزل،خانواده،مدیریت اقتصاد Archives - صفیر گیلان
نقش زنان خانه دار در تدبیر منزل و مدیریت اقتصاد خانواده انکارناپذیر و بی بدیل است 07 تیر 1401
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان :

نقش زنان خانه دار در تدبیر منزل و مدیریت اقتصاد خانواده انکارناپذیر و بی بدیل است

صفیر گیلان؛مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تشریح بیمه زنان خانه دار به عنوان مهمترین بخش از طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی ، بانوان جامعه را از ارکان اقتصادی موثر در خانواده برشمرده و آنان را شایسته بهترینها برای داشتن آرامش خاطر و آینده ای مطمئن دانست