زنان گیلانی،مدیرکل تعاون،بازارهای سنتی،عباس علیزاده، کار و رفاه اجتماعی گیلان،زنان گیلانی سرپرست خانوار،مشاغل خانگی Archives - صفیر گیلان
توانمندسازی ۲۷۰ نفر از زنان گیلانی سرپرست خانوار با مشاغل خانگی 16 تیر 1400
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان عنوان کرد

توانمندسازی ۲۷۰ نفر از زنان گیلانی سرپرست خانوار با مشاغل خانگی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، هدف از اجرای طرح مذکور را توانمندسازی ۶۲۰۰ نفر از فعالان عرصه مشاغل خانگی و زنان سرپرست خانوار در سطح کشور دانست و افزود: سهم استان گیلان در این طرح نوین ۲۷۰ نفر است.