زنجیره کرونا-آبتین حیدرزاده -کرونا-بیمارستان-دانشگاه علوم پزشکی گیلان- Archives - صفیر گیلان
بستری حدود ۲۰ درصد از کرونایی های گیلان در بخش مراقبت های ویژه 20 آذر 1399

بستری حدود ۲۰ درصد از کرونایی های گیلان در بخش مراقبت های ویژه

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: حدود ۲۰ درصد بیماران کرونایی گیلان در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.