زهر،درست، اسماعیل حاجی پور،روز رشت، Archives - صفیر گیلان
حاجی پور؛یا برنامه برای روز رشت برگزار نکنید و یا درست اجرا کنید 13 آذر 1397

حاجی پور؛یا برنامه برای روز رشت برگزار نکنید و یا درست اجرا کنید

به گزارش صفیر گیلان؛ اسماعیل حاجی پور در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا اظهار داشت: یا برنامه برای روز رشت برگزار نکنید و یا درست اجرا کنید. شان مردم بالاتر از این است که سال به سال برنامه ها ضعیف تر از سال قبل باشد. اگر برنامه خوب نباشد، بنده شرکت نمی کنم. عضو شورا افزود: […]