زینب کریمی تکرمی، آموزش ابتدایی ،آموزش و پرورش استان گیلان Archives - صفیر گیلان
زینب کریمی تکرمی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان گیلان شد 20 اردیبهشت 1401
در حکمی از سوی سرپرست اداره کل آموزش و پرورش؛

زینب کریمی تکرمی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان گیلان شد

صفیر گیلان؛با صدور حکمی، زینب کریمی تکرمی به سمت معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان گیلان منصوب و جازگین علی حسین زاده در این سمت شد.