ساختمان نسقی-عبدالرضا رفیعی پور چیرانی- شهر رشت- خلق الساعه-شورا و شهردار-رشت-انتخابات-انتخابات شورای شهر-انتابات شورای شهر رشت Archives - صفیر گیلان
۶٠٠٠ ساختمان نسقی شهر رشت خلق الساعه نیست! 12 اسفند 1399
یادداشت

۶٠٠٠ ساختمان نسقی شهر رشت خلق الساعه نیست!

پیشنهاد می شود با تشکیل کمیته تسهیل و طرح شیوه نامه ای، مشکل ساختمانهای نسقی از طریق دستگاه های مرتبط امر نظیر قوه قضائیه، شورای حل اختلاف، اداره ثبت اسناد و املاک، نظام مهندسی و کمیسیون عمران شهرداری، حل و فصل گردد.