ساخت وسازها-آزار -غیرمجاز- برخورد-صدور احکام تخریب حصارها-تخریب- Archives - صفیر گیلان
با ساخت و سازهای غیرمجاز باید در بدو امر برخورد شود /صدور احکام تخریب حصارها وفنس کشی باغات مردم بومی را آزار می دهد/تعامل وهم پوشانی بین دستگاهها مهمترین راهکار مقابله با ساخت وسازهای غیر مجاز 07 بهمن 1399

با ساخت و سازهای غیرمجاز باید در بدو امر برخورد شود /صدور احکام تخریب حصارها وفنس کشی باغات مردم بومی را آزار می دهد/تعامل وهم پوشانی بین دستگاهها مهمترین راهکار مقابله با ساخت وسازهای غیر مجاز

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صفیر گیلان؛ سید جلال سید محمدی  در جلسه کارگروه ویژه برخورد وجلوگیری از ساخت وسازها و تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی کشاورزی با بیان این مطلب اظهار داشت:نگاه ما در شهرستان براساس مدیریت اجتماعی است، وبا ساخت وسازها،بویژه ساخت وسازهای جدید جلوگیری وبه شدت برخورد می کنیم. وی افزود […]