سازمان‌های مردم نهاد ، مبارزه با مواد،فرماندار شفت،آسیب اجتماعی Archives - صفیر گیلان
سازمان‌های مردم نهاد نقش مهمی در مبارزه با شیوع آسیب اجتماعی اعتیاد دارند 27 فروردین 1403
رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر شفت،

سازمان‌های مردم نهاد نقش مهمی در مبارزه با شیوع آسیب اجتماعی اعتیاد دارند

صفیرگیلان/نقدی با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر در شهرستان باید از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد، ادامه داد: سازمان‌های مردم نهاد نقش مهمی در مبارزه با مواد مخدر دارند و باید از ظرفیت آنها در این شهرستان استفاده شود