سازمان برنامه بودجه،شراره کاووسی-،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،مرکز آموزشی درمانی رازی رشت Archives - صفیر گیلان
بازدید مسئولان سازمان برنامه بودجه و دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز آموزشی درمانی رازی رشت 21 تیر 1401
در راستای تجدید بنای جدید؛

بازدید مسئولان سازمان برنامه بودجه و دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مرکز آموزشی درمانی رازی رشت

مسئولان سازمان برنامه بودجه و دانشگاه علوم پزشکی گیلان در راستای بازدیدهای میدانی عرصه‌های بهداشتی و درمانی رشت، از مرکز آموزشی درمانی رازی رشت نیز بازدید کردند.