سازمان تأمین‌اجتماعی،پزشکان،پیرا پزشکان،نظام پزشکی Archives - صفیر گیلان
شرایط و مقررات بیمه پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام‌پزشکی 02 شهریور 1401
سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد ؛

شرایط و مقررات بیمه پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام‌پزشکی

سازمان تأمین‌اجتماعی همزمان با روز پزشک اعلام کرد تمامی پزشکان و پیراپزشکان عضو سازمان نظام‌پزشکی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند، به صورت توافقی مشمول مقررات تأمین‌اجتماعی قرار گرفته‌اند و می‌توانند با انجام تشریفات مقرر قانونی و پرداخت حق بیمه از حمایت‌های بیمه‌ای این سازمان استفاده کنند.