سازمان تأمین اجتماعی،تأمین اجتماعی، بیمه‌شدگان،کمک هزینه ازدواج ، Archives - صفیر گیلان
هدیه سازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان اجباری 01 مرداد 1401
کمک هزینه ازدواج ،

هدیه سازمان تأمین اجتماعی به بیمه‌شدگان اجباری

بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی در صورت داشتن دو سال سابقه بیمه‌پردازی در هنگام ازدواج اول، هدیه نقدی ازدواج معادل یک ماه حقوق مبنای کسر حق بیمه دریافت می‌کنند و اگر زن و شوهر هر دو بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی باشند، این هدیه بلاعوض به هر دو نفر پرداخت می‌شود.