سازمان تأمین اجتماعی،کارگران ساختمانی، کمیسیون اجتماعی مجلس، بیمه ، اصلاح ماده (۵) بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی Archives - صفیر گیلان
تمام کارگران ساختمانی واجد شرایط ، بیمه می شوند 19 آبان 1400
در صورت تصویب نمایندگان مجلس

تمام کارگران ساختمانی واجد شرایط ، بیمه می شوند

صفیر گیلان؛بر اساس اعلام سرپرست سازمان تامین اجتماعی ، در صورت تصویب نهایی اصلاحیه ماده ۵ بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس ، امکان پوشش بیمه ای تمامی واجدان شرایط در این قشر فراهم می شود.