سازمان تأمین اجتماعی- پرداخت-بازنشستگان تامین اجتماعی- بازنشستگان -مشاغل سخت Archives - صفیر گیلان
پرداخت مابه‌التفاوت متناسب‌سازی مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشستگان تامین اجتماعی 23 آذر 1399

پرداخت مابه‌التفاوت متناسب‌سازی مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشستگان تامین اجتماعی

واریز مستمری ماه جاری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از بیستم آذر شروع شده و مابه‌التفاوت متناسب‌سازی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور به همراه آن پرداخت می گردد .