سازمان تامین اجتماعی-دیجیتالی-مدیرکل تامین اجتماعی گیلان-صومعه سرا-درمانگاه Archives - صفیر گیلان
سازمان تامین اجتماعی در مسیر تحول دیجیتالی و توسعه خدمات غیرحضوری گامهای ارزنده ای برداشته است 25 بهمن 1399
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان در صومعه سرا :

سازمان تامین اجتماعی در مسیر تحول دیجیتالی و توسعه خدمات غیرحضوری گامهای ارزنده ای برداشته است

اقدامات سازمان تامین اجتماعی در حوزه تحول دیجیتال و توسعه خدمات غیرحضوری در نشست اعضای شورای هماهنگی رفاه گیلان در فرمانداری شهرستان صومعه سرا تشریح گردید .