سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت ، رییس سازمان توسعه تجارت،منطقه آزاد انزلی Archives - صفیر گیلان
سفر رییس سازمان توسعه تجارت به منطقه آزاد انزلی 08 شهریور 1401
همزمان با هفته دولت،

سفر رییس سازمان توسعه تجارت به منطقه آزاد انزلی

معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه سفر خود به منطقه آزاد انزلی جهت بررسی میدانی مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان از واحد چوبکاران عصر نوین در شهرک صنعتی شماره ۱ بازدید به عمل آوردند.