سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان،روستای سراوان،جهاد کشاورزی،سراوان Archives - صفیر گیلان
کمیسیون هیئت هفت نفره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان برگزار شد 30 مهر 1402
تعیین تکلیف اراضی واگذاری روستای سراوان،

کمیسیون هیئت هفت نفره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان برگزار شد

صفیر گیلان به نقل از به روابط عمومی، جلسه کمیسیون هیئت هفت نفره مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان برای بررسی”تعیین تکلیف اراضی واگذاری روستای سراوان”  با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیر امور اراضی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان برگزار شد. گفتنی است […]