سازمان منطقه آزاد،علی اوسط اکبری مقدم،شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی Archives - صفیر گیلان
بررسی و تایید صورتهای مالی و عملکرد سازمان منطقه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ 17 اسفند 1400
جلسه کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد

بررسی و تایید صورتهای مالی و عملکرد سازمان منطقه برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

صفیر گیلان؛جلسه کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد