سازمان منطقه آزاد انزلی،بیمه ایران،تسویه،مجموعه خاطره، معین خسارت ، Archives - صفیر گیلان
بیمه ایران معین خسارت “مجموعه خاطره” را تسویه کرد 18 دی 1400
با پیگیری سازمان منطقه آزاد انزلی:

بیمه ایران معین خسارت “مجموعه خاطره” را تسویه کرد

صفیر گیلان،گفتنی است شهرام پوررحمت کارآفرین موفق منطقه و استان گیلان تابستان سالجاری براثر بیماری کرونا به دیار باقی شتافت و سازمان منطقه آزاد انزلی در کنار مجموعه خاطره، پیگیری دریاف خسارت و فعال شدن مجدد این کسب و کار را به عنوان یک وظیفه سازمانی و اخلاقی در قبال سرمایه گذاران محدوده منطقه متبوع خود در دستور کار قرار داد.