سازمان منطقه آزاد انزلی،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی،جواد نوروزی Archives - صفیر گیلان
مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب و معرفی شد 11 دی 1400
در جلسه شورای اداری سازمان؛

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب و معرفی شد

صفیر گیلان؛در جلسه شورای اداری سازمان منطقه آزاد انزلی، جواد نوروزی به عنوان مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب و معرفی شد.