سازمان منطقه آزاد انزلی،مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد انزلی، نخبگان،مدیرکل نوسازی، Archives - صفیر گیلان
اهتمام جدی سازمان منطقه آزاد انزلی به تربیت نخبگان آینده ساز 17 شهریور 1400
در دیدار مهندس علی دقیق با دکتر اکبری مقدم،

اهتمام جدی سازمان منطقه آزاد انزلی به تربیت نخبگان آینده ساز

صفیر گیلان؛شایان ذکر است سازمان منطقه آزاد بندرانزلی در سنوات گذشته در ساخت ۲ فضای آموزشی دیگر و همچنین برگزاری جشنواره های خیرین مدرسه ساز با اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان مشارکت داشته است.