سازمان منطقه آزاد انزلی،هیئت مدیره انجمن کشتیرانی،سازمان منطقه آزاد انزلی،بندرکاسپین، کریدور شمال-جنوب،راه آهن، Archives - صفیر گیلان
بندرکاسپین تسهیل گر روابط تجاری کریدور شمال-جنوب/راه آهن، حلقه مفقوده زنجیره تامین و ترانزیت کالا در منطقه 14 بهمن 1400
در دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

بندرکاسپین تسهیل گر روابط تجاری کریدور شمال-جنوب/راه آهن، حلقه مفقوده زنجیره تامین و ترانزیت کالا در منطقه

صفیر گیلان؛دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران اضافه کرد:با وجود اینکه رویکرد اصلی کریدورشمال- جنوب بر اساس ترانزیت کالا است ولی می توان در کنار آن به واردات و صادرات کالای کشور در بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی توجه کرد.